Vásárlási tájékoztató, ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2017. június 10. napjától

Közzétéve: 2017. június 10. napján

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Brothers Business & Investment Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.luficitycenter.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait, kötelezettségeit valamint feltételeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.luficitycenter.hu weboldalon keresztül történik.

A Brothers Business & Investment Kft. által üzemeltetett www.luficitycenter.hu webáruházban történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési feltételeket. A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldal felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Weboldalon a termékek mellett feltüntetett képek helyenként illusztrációk, a termékek megjelenése helyenként eltérhet, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felel ősséget.

A megjelenített termékek online házhoz szállítással, vagy off-line a Szolgáltató fióktelepén vehetőek át.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelez ő érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató Adatai:

 • Név: Brothers Business & Investment Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szilvavölgy sétány 1. „A” épület Fsz. 2. ajtó
 • Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szilvavölgy sétány 1. „A” épület Fsz. 2. ajtó
 • Cégjegyzékszám: 15-09-084293
 • Adószám: 25926169-1-15
 • KSH szám: 25926169-4791-113-15
 • Ügyvezető: Takács Krisztián
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
 • Ügyfélszolgálat: 4465 Rakamaz, Ady Endre út 63/c.
 • Telefonszám: +36 20 445 4499
 • E-mail cím: info@luficitycenter.hu
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: FOLYAMATBAN

Tárhelyet biztosító Szolgáltató adatai:

 • Név: Internet Centrum Kft. (AW Stúdió)
 • Székhely: 4400 Nyíregyháza, Luther u. 5. 1/5.
 • Telephely és levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Luther u. 5. 1/5.
 • Cégjegyzékszám: 15-09-082700 · Adószám: 25277269-2-15
 • E-mail cím: info@awstudio.hu

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.luficitycenter.hu weboldalon található elektronikus webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. A www.luficitycenter.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A luficity.hu webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben (e-mail) van lehetőség. A Szolgáltató és a Vásárló között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. A szerződéskötés magyar nyelven történik.

1.6. A Szolgáltató a www.luficitycenter.hu weboldalon, webáruházon keresztül értékesít héliumos és nem héliumos léggömböket, partykelléket, partydekorációt.

1.7. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2. Regisztráció

2.1. A vásárláshoz regisztráció szükséges, amelyet követően leadható a megrendelés. A regisztrációval jelen ÁSZF-nek megfelelően szerződés jön létre. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Személyes adatok:

 • Név
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Jelszó

Alapértelmezett szállítási adatok: (megadása nem kötelező):

 • Irányítószám,
 • Város,
 • Cím,
 • Szállítási mód,
 • Fizetés módja.

Alapértelmezett számlázási adatok:

 • Számlázási név,
 • Város,
 • Cím.
 • Adószám (vállalkozásoknál kötelező)

A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a regisztráció sikerességéről.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A Vásárló vagy leendő Vásárló a www.luficitycenter.hu weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a www.luficitycenter.hu weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után is lehetőség van. Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok a Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. Ügyfél a regisztrációját jogosult bármikor törölni az Ügyfélszolgálatnak az info@luficitycenter.hu e-mail címre küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a regisztráció törléséről a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni. A törlést követően az Ügyfél felhasználói adatai 24 órán belül eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a www.luficitycenter.hu weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Vevőszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze Vevőszolgálatunkon, azonnal pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét jelen ÁSZF 1oldalán találja.

3.2. A Szolgáltató a Weboldalon a termékek tulajdonságaival, technikai és fizikai jellemzőivel kapcsolatos információkat feltünteti. A Szolgáltató www.luficitycenter.hu weboldalán feltüntetett információk (nem szándékosságból) és a gyártók weboldalán található információk eltérhetnek egymástól, az ebből adódó esetleges Vásárlói reklamációkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A vételár forintban (HUF) kerül meghatározásra minden esetben. Az akciós árak visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek.

3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a www.luficitycenter.hu weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő nulla vagy egy forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

A Szolgáltató – e tekintetben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 4.§. alapján kereskedelmi gyakorlata során az olyan fogyasztó magatartását veszi alapul, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is.

3.6. A megrendelést a Szolgáltató www.luficitycenter.hu weboldalán keresztül csak regisztrált Vásárlóitól és csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez valamennyi szükséges adatát maradéktalanul megadta, kitöltötte. (Ha az Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan töltené ki, úgy hibaüzenetet kaphat a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.7. Megrendelés feladására a www.luficitycenter.hu webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. A Vásárló a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába a megfelelő darabszám megadásával. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol változtatható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően a Vásárló ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor.

4. Adatbeviteli hibák javítása

4.1. A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.1. Az Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

5.2. E visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Vásárló között.

5.3. A változó árukészlet miatt lehetséges, hogy a megrendelés elfogadásra kerül, azonban a folyamatos rendelések miatt lehetséges, hogy nem tudjuk kiszállítani vagy egy későbbi időpontban tudjuk vállalni a termék kiszállítását. Ebben az esetben telefonon történik értesítés.

5.4. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

5.5. Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

5.6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. Szállítási és fizetési feltételek, módok, számlázás

6.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat a Vásárló viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. A Vásárló az aktuális szállítás díjáról a www.luficitycenter.hu weboldalon tájékozódhat. A szállítási díjak Magyarország területére vonatkoznak (külföldre nem). Webáruházon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet. Héliumos léggömbök kiszállítását csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve Tokaj, Tarcal, Bodrogkeresztúr településekre teljesít a Szolgáltató függetlenül a fizetés módjától. Ha egy Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.2. A Szolgáltató a csomagfeladás során kiemelt fontosságot tulajdonít az egyes termékek súlyának, alakjának illetve más egyéb specifikációinak megfelelő csomagolás kialakítására. A csomagok kiszállítása 8:00 és 19:00 óra között történik hétköznapokon. A héliumos és levegővel felfújt léggömbök, léggömbcsokrok kiszállítása hétvégén is lehetséges, előre egyeztetett időpont szerint a Vásárlóval. Választható szállítási módok:

- futárszolgálat,

- személyes kiszállítás előre egyeztetett időpontban, akár hétvégén is (Brothers Business & Invesetment Kft. által)

6.3. A megrendelt terméket - a Vásárló előzetes jelzés alapján (telefonon és e-mail üzenetben megerősítve) – egyedi esetekben, személyesen is átveheti a Szolgáltató fióktelepén, átvételi pontján előre egyeztetett időpontban:

4465 Rakamaz, Ady Endre út 63/c.

6.4. A Weboldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató a Vásárlónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínre teljesíti. A futárszolgálat általában a csomag átadása utáni 1-4 munkanap szállítja házhoz a küldeményeket. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

6.5. Az Vásárló a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról (csak forintban lehetséges) illetve átvételi lehetőségekről a www.luficitycenter.hu weboldalon tájékozódhat. A termék átvételekor, vagy azt megelőzően a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú vagy elektronikus számlát állít ki.

6.6. Egyes esetekben a Szolgáltató a megrendelés összegének nagyságára tekintettel kérheti előleg utalását, amelyet e-mail üzenetben vagy telefonon jelez a Vásárló részére a szállítást megelőzően.

6.7. A termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt termék kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Kérjük, hogy a csomag átvételkor a futár előtt szíveskedjék meggyőződni a következőkről:

 • A csomagolás sérülésmentes-e?
 • Az Ön által megrendelt terméket tartalmazza, illetve a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésnek?
 • Tartalmazza-e a számlát?
 • A számla végösszege megegyezik-e a visszaigazolásban szereplő összeggel?

Amennyiben hibát észlel a csomag kibontásakor pl.: a termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a termék, illetve termékek átvételét megtagadni és a terméket - jegyzőkönyv egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni. Kérjük, értesítse a Brothers Business & Investment Kft. Ügyfélszolgálatát a hibáról.

A Fogyasztó a termék esetleges sérülését az átvételkor készült Jegyzőkönyvvel és a termék sérülését igazoló fotóval igazolja a Szolgáltató felé. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

7. Elállás jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

- a terméknek,

- több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Céges vásárlókra vonatkozó elállási jogok:

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében annak rendelkezéseit a fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződésekre (fogyasztói szerződések) kell alkalmazni.

A Ptk. kötelmi jogi szabályait tartalmazó Hatodik Könyve a 93/13/EGK irányelv 2. cikk b) pontjának megfelelően azon természetes személyekre szűkíti le a fogyasztó fogalmát, akik a saját szakmájuk, üzleti tevékenységük vagy foglalkozásuk körén kívül kötnek szerződést. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Rendelet hatálya nem terjed ki

- a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyekre; (legyen az akár jogi-, vagy természetes személy)

- a nem természetes személyekre.

Így az indoklás nélküli elállási jog céges vásárlóinkat nem illeti meg!

7.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az ÁSZF 7. pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató Vevőszolgálati címére – 4465 Rakamaz, Ady Endre út 63/c. - indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7.1.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Szolgáltató Vevőszolgálati helységében is gyakorolható. A Vásárló kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató Vevőszolgálata fogadja előre egyeztetett időpontban.

7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató.

8. Jótállás

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. (pl.: léggömb esetén túlfújás esetén kidurranást követően szakadás jele)

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával kezdődik.

8.1.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

8.1.4. Jótállás esetén az Ügyfelet ugyanazon jogok illetik meg, mint az 9.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

8.1.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.1.6. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az ÁSZF 9.1. és 9.2. pontjaiban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.1.7. Az Vásárló általi jótállási igények érvényesítéséhez a Szolgáltató a 8.2.1. pontban jelzett átvételi illetve szállítási lehetőséget biztosítja.

9. Szavatosság

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Az Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.3. Termékszavatossági igényként az Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

9.1.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11. Felelősség

11.1. A www.luficitycenter.hu weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.2. A Vásárló a www.luficitycenter.hu weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

11.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a www.luficitycenter.hu weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.5. Az Ügyfelek által a www.luficitycenter.hu weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

11.6. Az internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a www.luficitycenter.hu weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a www.luficitycenter.hu weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

11.7. Amennyiben az Vásárló a www.luficitycenter.hu weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következnek be:

 • Az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.

 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

 • Bármilyen levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

12. Szerzői jogok

12.1. A www.luficitycenter.hu weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a www.luficitycenter.hu weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a www.luficitycenter.hu weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

12.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása felhasználás céljából a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a www.luficitycenter.hu weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A www.luficitycenter.hu weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói Vevőszolgálat

 • 4465 Rakamaz, Ady Endre út 63/c.

 • Telefonos Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétköznapokon: 08:00 – 16:00

 • Telefon: +36 (20) 445 4499

 • Kapcsolattartó személy: Takács Krisztián

   E-mail: info@luficitycenter.hu

Az Vásárló a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását az ÁSZF 13.1. pontja szerinti Vevőszolgálati elérhetőségeken terjesztheti elő e-mail-ben, telefonon, személyesen.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vásárlónak átadja. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Vásárlóhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Vásárló által előterjesztett kifogásokat az ÁSZF 13.1. pontjában megadott közvetlen elérhetőségén, hétköznapokon 8:00-16:00 között fogadja.

Bírósági eljárás. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A Vásárló fordulhat továbbá a Békéltető Testülethez, a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli békés rendezése céljából.

A Vásárló panaszt tehet továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A www.luficitycenter.hu webáruház PHP biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A www.luficitycenter.hu weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

14.2. A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

14.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően tesz közzé. A Weboldal használatának feltétele a módosítást követően, hogy az Ügyfél a weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

15.  Tájékoztató

Kérjük, hogy a léggömbökre vonatkozó biztonsági leírást tartsa be!

A léggömbök dekorációs célra használhatóak.

A léggömb(kompozíció) egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz.

A léggömbök héliummal illetve levegővel vannak töltve. A hélium egyatomos, színtelen, szagtalan nemesgáz, kémiai reakcióba más anyagokkal nem lép, nem gyúlékony gáz. A levegőnél sokkal könnyebb (kb. 14%-a). A hélium meleg hatására tágul, hidegben összehúzódik. Zárt légtérben az oxigén kiszorításával fulladásveszély áll fenn, ezért belégzése TILOS, fulladást okozhat!

Nagy hőmérsékletváltozás hatására a léggömbök térfogata változik, ezért ne tegye ki tűző nap sugarainak lufi-kompozíciót, és ne hagyja nyári melegben zárt autóban, mert a ballonok eldurranhatnak. Téli, hideg időben pedig ne hagyja a szabadban, mert azonnal összemennek a léggömbök. A héliummal töltött ballonok egy speciális tartósítószerrel vannak kezelve, ezért sokkal tovább lebegnek a megszokottnál. (A tartósítószer környezetbarát, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz.) 8 éves kor alatt felnőtt felügyelete szükséges. A kidurrant lufi leeső darabjai fulladást okozhatnak, így ne vegye a szájába és a leeső darabokat azonnal dobja ki a balesetek elkerülése végett!

Brothers Business & Investment Kft.